Tajemnice drewnianego łuku

Książka wprowadza zmiany w sposobie myślenia ludzi robiących łuki. Obala parę mitów, skupia się w całości na budowie łuków a porady w niej zawarte powinien wziąć sobie do serca każdy ich producent.

czytaj dalej...

Historia

Historia łucznictwa jest bardzo bogata i długa. Najstarsze znaleziska łuków są datowane na 10000 rok p.n.e. Łucznictwo było kiedyś kwestią przeżycia, dzisiaj, po ponad 10 tys. lat przerodziło się w piękny sport. Jednak nie należy zapominać o prastarych korzeniach łucznictwa, stąd ten dział.

Łucznicze mity
Opis kilku popularnych mitów łuczniczych. Warto przeczytać i wyzbyć się średniowiecznych zabobonów.

Łuk z Holmegaard
Jeden z najstarszych łuków, znaleziony na bagnach w Danii. Opis i charakterystyka.

Łuki znalezione
Po wielu godzinach badań, zebrałem sporo informacji odnośnie dotyczących znalezisk łuków, głównie z Europy, które mam zaszczyt tu zmieścić.

Słowiańskie strzały wczesnośredniowieczne
Osobiste rozważania na temat piastowskich pocisków do łuku

Nydam i Thorsberg
artykół poświęcony znalezisku z Nydam i Thorsberg. Omawiane w jednym artukule z racji podobnego datowania i ulokowania